Vanliga frågor & svar

Vi i styrelsen får många frågor skickade till oss, oftast är det liknande frågor från flera boende. Här har vi försökt samla de vanligaste vi får. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss. Klicka på pluset för att fälla ut svaret på frågan.

Du som boende kan även läsa igenom våra Stadgar och Ordningsregler för att hitta svar på din fråga.

Hemmiljö & hälsa

I första hand kan du gå upp och be din granne sänka volymen. Om inte detta hjälper kan du kontakta Svenska Störningsjouren. Föreningen har ett samarbete med Svenska störningsjouren om du har en granne som stör efter kl 22.00. När du ringer störningsjouren är det du som är ansvarig för att ha tät kontakt med Störningsjouren för att identifiera vilken granne det är som stör. Du ska därför uppge namn och nummer som Störningsjouren kan nå dig på när de kommer till området. Om grannen slutar störa innan störningsjouren kommit fram är du också skyldig att meddela detta. Om Störningsjouren inte lyckas hitta den granne som stör blir föreningen betalningsskyldig för utryckningen, vilket kommer faktureras vidare till den som anmält. Om Störningsjouren hittar den störande grannen kommer denna bli betalningsskyldig.

Du kan kontakta störningsjouren på telefon 08-568 214 00 följande dagar:

Torsdagar: kl 22-03
Fre – Sön: kl 22-04

Det finns 4 sopstationer i området med en behållare för matavfall och en för övriga hushållssopor. Det finns även ett mindre återvinningslokal bredvid gamla soprummet. Där kan du slänga tidningar, mindre elektronik och liknande. OBS! Här kan du inte slänga möbler eller större föremål. Dessa är du skyldig att själv ta hand om genom att åka till en återvinningscentral.

Tänk på att nedskräpning är ett brott enligt 29 kap 9 § miljöbalken. Boende i området och styrelsen har alltså rätt att anmäla den som skräpar ner till polisen vilket kan leda till böter.

Dessa får du själv åka med till en återvinningsstation. Föreningen erbjuder inget grovsoprum pga tidigare misskötsel och stora kostnader.

Att kasta fimpar omkring sig räknas som nedskräpning och är ett brott enligt 29 kap 9 § miljöbalken.

Kontakta i första hand din granne att hen skräpar ner. Hen måste då snarast möjligt städa undan efter sig. Ta gärna bild på nedskräpningen. Om din granne inte städar efter sig, kontakta då styrelsen och skicka med bild/bilder och vilken granne det rör sig om. Styrelsen kan då skicka en anmodan till din granne och i värsta fall kan en polisanmälan göras.

Det finns inget som förbjuder rökning på balkonger i lagens mening, men man får däremot inte röka i sådan omfattning och på ett sätt att grannarna störs. Dock finns det olika regler för bostadsrättsägare och hyresgäster.

Bostadsrätt:
Bostadsrättshavare ska enligt bostadsrättslagen se till att hans eller hennes grannar inte utsätts för störningar som är hälsofarliga eller annars inte skäligen bör tålas. Rökning har dock, i tidigare domstolsfall, inte ansetts utgöra en sådan störning som är hälsofarlig eller inte skäligen bör tålas. Endast om en granne röker betydligt mer än vad som kan anses vara normalt kan åtgärder vidtas enligt bostadsrättslagen. I sådant fall kan bostadsrätten förverkas. Ett exempel på detta är om lägenheten blivit vanvårdad av all rök. Om en bostadsrätt är i så dåligt skick att den kan anses vanvårdad kan det till och med utgöra uppsägning på grund av förverkande om inte bostadsrättshavaren åtgärdar lägenheten efter uppmaning.

Det finns inte heller någon regel som gör det möjligt för en bostadsrättsförening att förbjuda rökning i bostadsrättshavarens privata utrymmen.

Hyresrätt:
Enligt hyreslagen (12 kap. jordabalken) gäller, likt reglerna för bostadsrätter, att en hyresgäst ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara farliga för hälsan eller annars skäligen inte bör tålas. Om hyresgästen stör på något sådant sätt ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Om störningarna inte upphör efter att hyresgästen har fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas.

Men även när det är fråga om en granne som röker på balkongen i en hyresrätt gäller att störningarna måste vara av det allvarligare slaget för att det ska vara fråga om en störning som kan ge upphov till åtgärder från hyresvärden. Vid bedömningen ska hänsyn tas både till hyresgästens intresse av att inte bli störd och den rökande hyresgästens rätt att nyttja sin lägenhet. I ett hovrättsfall ska särskild hänsyn inte tas till människor som är känsliga mot rökning.

Vad kan man då göra?
Eftersom man har rätt att röka på sin balkong och även i sitt hem så är första åtgärden att stänga fönster och dörrar. Om det kommer in rök i din lägenhet när fönster och dörrar är stängda gäller följande:

Kontakta styrelsen och FSS Fastighetsservice att det kommer in rök i din lägenhet när grannen röker trots att fönster och dörrar är stängda, det kan vara ett ventilfel som måste åtgärdas.

Om det inte är något ventilfel, kontakta då styrelsen och förklara situationen. Styrelsen kan då hjälpa till att kontakta din granne för att se om din grannes rökning klassas som ”mer än vanligt” och om en anmodan behöver skickas.

Hur kan man förbjuda rökning i området?
Det går inte att skriva in att rökning är förbjuden i föreningens stadgar utan att ha samtycke från samtliga medlemmar i föreningen. Detta är något som man kan skicka in som förslag på nästa årsstämma, men man behöver som sagt samtliga medlemmars godkännande innan det kan skrivas in i stadgarna.

Bilar & parkering

Parkeringsplatserna följer inte med en lägenhet utan det är en separat kö. Man kontaktar vår förvaltare FSS genom att maila till parkering@flygaren1.se för att ställa sig i kön. Efterfrågan på p-platser och garage är stor och tilldelas i turordning. Vi kan ej svara på hur lång tid det tar.

I väntan på egen p-plats erbjuds boendeparkering till reducerat pris på våra gästparkeringar.

Kostnad för parkeringsplats:

Vanlig p-plats: 250 kr/mån
P-plats med elstolpe: 320 kr/mån
Garage: 580 kr/mån
Mc-garage: 200 kr/mån

I första hand gäller det en parkeringsplats per lägenhet. I mån av plats kan man få en till parkeringsplats, men den kan komma att sägas upp om någon som står utan plats ansöker.

Man får endast parkera sin bil på sin parkeringsplats, ej släp.

Bygg/Renovering

Enklare renovering av lägenhet såsom målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum) eller byte av köksinredning kräver inget tillstånd av styrelsen.

Om det är större ingrepp är det bästa att läsa igenom våra Regler för ombyggnad/ändring av bostadsrätt

Om något fortfarande är oklart är du välkommen att kontakta styrelsen.

Om renoveringen medför buller och större störningar behöver du upplysa dina grannar och närliggande portar. Enklare renovering så som målning/tapetsering behöver inte informeras.

Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Ombyggnadsarbeten får utföras vardagar kl 08.00- 18.00. Störande arbeten får inte utföras under lördagar, söndagar och helgdagar. Särskilt störande arbeten såsom att bila, borra i betong och dylikt ska aviseras per dag och klockslag så att grannarna kan välja att vara på annan plats medan arbetet pågår.

Enklare bygg och reparationsarbeten inklusive att borra och spika (t.ex. sätta upp en hylla, montera möbler) får endast ske på vardagar mellan kl. 8-19 samt på lördagar mellan kl. 10-18.

Enklare bygg och reparationsarbeten inklusive att borra och spika (t.ex. sätta upp en hylla, montera möbler) får endast ske på vardagar mellan kl. 8-19 samt på lördagar mellan kl. 10-18.

Installation av maskiner

Du är själv ansvarig för att installera din diskmaskin och även kostnaden för detta.

Däremot ska det ske fackmannamässigt och droppskydd måste finnas. Ta gärna ett intyg från vvs montören som gör installationen så att du vet att det är fackmannamässigt utfört. Detta för din garantis skull.

Motordrivna fläktar får inte installeras med ett rör direkt till det gemensamma ventilationssystemet. Detta gäller även kolfilterfläkt, ingen fast anslutning till det gemensamma ventilationssystemet. Du får ha en köksfläkt direkt under ventilationsröret, men ingen fast anslutning som sagt.

Blanketter & papper

Du behöver kontakta Bredablick för detta, enklast är att maila info@bblick.se och be om detta.