Nya Flygaren

NYA FLYGAREN

Trygghet och Stolthet

Vi är alla överens om att vårt område behöver en rejäl uppryckning, det räcker inte längre med att lappa och laga, att måla över och att tejpa. Något större måste göras.

Under hösten 2018 påbörjade den nya sittande styrelsen ett arbete som nu går under benämningen Nya Flygaren. Arbetet sker tillsammans med en erfaren arkitekt och en trägårdmästare med erfarenhet av bostadsområden.

Målet med Nya Flygaren är att förvandla vårt nuvarande område till en trygg och attraktiv plats att bo och vistas på. Att Flygaren blir en plats där alla vill bo och där vi alla sköter om vårt område.

Projektet består av många delprojekt, där många är hämtade ur underhållsplanen. Projektet kommer inte att resultera i en ny version av nuvarande miljö, utan det blir en total omvandling till ett modernt område med ett lågt underhållsbehov och därmed kostnadseffektivt. Det blir nya smarta lösningar, ett område byggt för de boende där man vill umgås.

Hitta svar på vanliga frågor under Frågor & Svar

Projektet Nya Flygaren består bland annat av:

Exempel på en välkomstskylt vid infarten till området