Nyheter

November 2019

Elskrot och tidningar

Vi har nu tagit bort bommarna från dörrarna till elskrot och tidningar så man kommer in med nyckeltagg och vi hoppas detta kommer underlätta för alla.
Inom kort inför vi upplåsning av grovsopor med iloqnyckel.
Alla passager loggas och kommer följas upp vid missbruk.

Erbjudanden till boenden

Styrelsen har tagit fram olika erbjudanden till de boende i föreningen.
För närvarande gäller det säkerhetsdörrar och rabatt på K-Rauta men det kommer komma mer, t. ex persienner. Du hittar erbjudanden under en egen flik på hemsidan.

Arbeten i föreningen

Hej,
Info ang pågående arbeten i föreningen. 

Papperskorgar utanför entréer nedtagna. Ingår i projektet Nya Flygaren 1. Vi har 16 st kvar i området. 
Fimphållare vid entréer kommer monteras ner. Enl ny lag från 20191001.

Vår lokal är uppfräschad. Delvis ommålad, grovstädad, golven nybehandlade. Nya möbler, mattor, lampor. Nya gardiner på gång. 
Uppdatering av uthyrningsregler kommer. 

Vi håller på med renovering av gästlägenheten. Nya golv, nedtagning av alla tapeter, Väggar och tak spacklas och målas. Uppfräschning av badrum. 

Lekplats, sandlådor mm. Efter kontroll av våra sandlådor, gungställning m.m. har vi fått en del nedslag som måste åtgärdas. 2 sandlådor vid port 3 och 5 är borttagna, räcket vid gungställning tas ner. Klämrisk mellan gungställning och räcke. Klätterhus med rutschkana är utdömd. Den tas bort. Vi ser fram emot ny lekplats som är planerad i Nya Flygaren1. 

Hälsningar Styrelsen

Oktober 2019

Info på Facebook

Vi har startat en Facebookgrupp där styrelsen kommer lägga ut information om vad som händer i området. Ansök om medlemskap i “Styrelsen BRF Flygaren1 Information”
https://www.facebook.com/groups/463441830941107/

Sopstationer

Måndag den 21 oktober​ kommer vi att kunna använda 3 av våra nya sopstationer för hushålls- och matavfall.​​

Den 4:e längst ner i vårt område ​godkände vi inte i besiktningen, den öppnas när bristerna är åtgärdade.​Tillsvidare hänvisas alla till de ​tre stationer som är öppnade. 

Augusti 2019

INKOPPLING AV BREDBAND OCH TV

Fredagen den 30 augusti 2019 bytte föreningen leverantör av TV och bredband till Sappa/Bahnhof.
Maila styrelsen@flygaren1.se om du inte hämtat ut dina nya boxar.

OBS! Din WiFi-router ska skickas tillbaka till Telia och samlas inte in av styrelsen.

Ta den urkopplade nätverkssladden (bild) och anslut till porten märkt Wan på Bahnhofroutern. Anslut till wifi med uppgifterna som finns på routern. När ni sedan startar en webbläsare kommer ni till inloggningssidan för Bahnhof där ni väljer registrera ny användare och skriver i era personuppgifter (Om ni inte får upp sidan, skriv in dhcp.bahnhof.se).
Använd helst webbläsaren chrome

Registrera er på Sappas sida och sedan ansluts Sappaboxen i routerns lan4 för att kunna se TV.

SOPKÄRLEN UPPDATERING

Som alla märkt så har etableringen av den nya sophanteringen blivit försenad. Detta beror på att det först var berg i marken på tre av de fyra platserna, det krävde då sprängning, vilket krävde besiktning innan av berörda lägeneheter och byggnader. När detta var gjort, Kunde sprängning göras klart i två av de tre placeringarna, i den tredje (Den utanför föreningslokalen) hittades en starkströmsledning som inte fanns utmärkt. Innan den kunde kapas och sprängning genomföras på ett säkert sätt, behövde en del detektivarbete utföras.
Nu gäller det omvände, samma ledning måste kopplas ihop igen innan man kan täcka över och göra ytskiktet.

*Hela denna process har också skett under semestertider, då det är svårt att få entreprenörer och berörda att komma på kort varsel

LÄGENHETSFÖRSÄLJNINGAR

5 stycken lägenheter som tidigare varit hyresrätter är snart klara för försljning (Start i Augusti), dessa kommer efterhand att finnas på Hemnet när de finns ute till försäljning.
Samtliga dessa lägenheter har genomgått en total renovering med kvalitet, för att på så vis ge en bra ekonomi och att höja standarden i stort.

Lägenheterna som skall säljas i marknivå (-1) i port 25 får dessutom ny uteplats enligt Nya Flygaren standard.

Maj 2019

NYA NEDGRÄVDA SOPSTATIONER

Arbetet med att gräva ner och införa moderna nya sopstationer pågår, då det var berg vid 3 av 4 placeringar har det pausats medan besiktningar m.m. av berörda byggnader genomförs.
Snart är arbetet på gang igen och därefter kommer resterande kassuner att placeras ut I groparna och därefter tas i bruk.

TRÄDFÄLLNING

Skogen är ny gallrad och vi har nu fått en helt ny luftigare, ljusare mark ned mot vattnet och Hägernäs starand.Utsikten har öppnats upp som utlovat och större delen av alla lägenheter har nu en mycket bättre utsikt nedåt och ut mot vattnet.
Träd har även tagits ner på den norra sidan, rensats har gjorts längs med uppfarten och allt ris o sly som tidigare tagits ner har och kommer att forslas bort.

December 2018

STYRELSENS ARVODE

I december 2018 togs inom styrelsen ett majoritetsbeslut om att väsentligt minska arvodena för styrelsen till en ny nivå som ligger mer i linje med andra föreningars arvoden.

Fr.o.m. stämman i Augusti 2018 gäller följande:

  • Ordförande och sekreterare: 10.000 kr / år
  • Ledamöter: 8.000 kr / år
  • Per möte: 500 kr
  • Valberedning: Ej beslutat

Förslag finns även att ha möjligheten att betala en viss ersättning till de boende som aktivt deltar i projekt.

Totala arvodet blir uppskattningsvis inklusive alla möten m.m. runt 150.000 kr per år.
Det är nästan en halvering av tidigare styrelsers arvodesuttag.