En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera.
Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto bättre fungerar det.

Exempel på områden där det är värdefullt för föreningen att tillsätta kunskaper är om man har kunskaper eller bakgrund inom ekonomi, IT, byggnadskonstruktion och är administrativt kunnig.
Men man kommer också långt med ett sunt förnuft, ett gott omdöme och demokratiskt tänkande.
Tror du att du har för föreningen passande egenskaper ser vi gärna att du kandiderar till styrelseuppdrag och kontaktar oss.

Under mandatperioden letar vi även efter dig som kan tänka dig att hjälpa styrelsen inom andra kompetensområden. Hör av dig till oss!

Du når oss på valberedningen@flygaren1.se
bild