Övernattningslägenhet

För föreningens medlemmar finns tillgängligt två stycken gästlägenheter/övernattningslägenhet som kan korttidshyras för att nyttjas av tillfälliga gäster m.m.

Lägenheterna som är på 2 rum och kök respektive 2 rum med ett mindre kök finns i hus 47 är enkelt utrustade med plats för 4 pers. Sängkläder och städning ingår ej utan här gäller samma regler som för föreningslokalen (Se nedan). Kan endast hyras av boende i föreningen över 18 år.
Den som hyr bär det totala ansvaret fullt ut.

OBS! Det är inte tillåtet att vara fler än 4 vuxna per lägenhet.

Kostnad

400 kr per dygn för den mindre och 500 kr per dygn för den större.
Om man hyr båda så kan man öppna mellan och få en jättestor lägenhet. Då är kostnaden 800 kr per dygn.
iLoqnyckel används för att komma in i lägenheten.

För att hyra dessa lägenheter, skicka mejl till: gastlagenhet.bokning@flygaren1.se
OBS! Se till att boka minst 5 dagar innan hyrtillfälle.

Kalender där du kan se bokningar.

Ordningsregler

Boende är ansvarig för aktiviteterna i lägenheten och blir ersättningsskyldig för de saker som eventuellt skadas eller förstörs. Skador på lägenheten och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till lokalansvarig senast vid nyckelns återlämnande. Om större skada uppstår kontakta fastighetsjouren omedelbart. Telenummer 020-54 40 22.

Det åligger också den person som hyr lägenheten att se till att de personer som vistas i lägenheten inte för väsen och stör övriga medlemmar i föreningen genom att var högljudda på vår gemensamma gård. Respektera dina grannars nattsömn.

Lägenheten skall återlämna i städat skick, om så ej sker kommer kostnaden för städningen att debiteras den boende som hyr lägenheten.

Missbruk av de regler som gäller för lägenheten  kommer att innebära att möjligheten att ånyo få hyra lägenheten är förbrukad.

Husdjur är inte tillåtet i lägenheten.