Övernattningslägenhet

För föreningens medlemmar finns tillgängligt en gästlägenhet/övernattningslägenhet som kan korttidshyras för att nyttjas av tillfälliga gäster m.m.

Lägenheten som är på 2 rum och kök och finns i port 19 är enkelt utrustad med plats för 4 pers. Sängkläder och städning ingår ej utan här gäller samma regler som för föreningslokalen (Se nedan). Kan endast hyras av boende i föreningen över 18 år.
Bostadsrättsinnehavaren bär det totala ansvaret fullt ut.

Kostnad

400 kr per dygn
iLoqnyckel används för att komma in i lägenheten.

För att hyra denna lägenhet, skicka mejl till: gastlagenhet.bokning@flygaren1.se
OBS! Se till att boka minst 5 dagar innan hyrtillfälle.

Kalender där du kan se bokningar.

Ordningsregler

Boende är ansvarig för aktiviteterna i lägenheten och blir ersättningsskyldig för de saker som eventuellt skadas eller förstörs. Skador på lägenheten och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till lokalansvarig senast vid nyckelns återlämnande. Om större skada uppstår kontakta fastighetsjouren omedelbart. Telenummer 020-54 40 22.

Det åligger också den person som hyr lägenheten att se till att de personer som vistas i lägenheten inte för väsen och stör övriga medlemmar i föreningen genom att var högljudda på vår gemensamma gård. Respektera dina grannars nattsömn.

Lägenheten skall återlämna i städat skick, om så ej sker kommer kostnaden för städningen att debiteras den boende som hyr lägenheten.

Missbruk av de regler som gäller för lägenheten  kommer att innebära att möjligheten att ånyo få hyra lägenheten är förbrukad.

Husdjur är inte tillåtet i lägenheten.