• SJÖSIDAN ’Nya Sjösidan’ Den vision som finns för vår fina baksida, ’Sjösidan’, är under framtagning, men just idag finns en vision som ser ut som på bilderna nedanför.Allt går i linje med projektet Nya Flygaren man kan komma att behöva nya beslut framöver för att kunna genomföras i sin helhet. Visionen är en trevlig plats […]