Säkerhetsdörrar

Information Ramavtal Secor/Cemantech AB och Brf. Flygaren 1!

Brf. Flygaren 1 har förhandlat fram ett Ramavtal med Dalocs montage- och säljorganisation Secor. Några anledningar till att föreningen valt Secor är följande:

1.    Föreningens medlemmar köper och erhåller installation av Dalocs egen sälj- och montageorganisation, Secor.
2.    Trots icke bindande volym erbjuds vi ett marknadsmässigt och attraktivt pris.
3.    Vi är garanterad installation inom 8 veckor från av Secor mottagen beställning.
4.    Inget byte av låssystem behövs då nuvarande låscylindrar förs över till den nya dörren.
5.    Secor samarbetar med Wasa kredit och ni har möjlighet till räntefri avbetalning på 6, 12, eller 24 månader. Det tillkommer uppläggningskostnad och aviavgift samt sedvanlig kreditprövning.
6.    Vid frågor gällande dörrar eller avtalet kontakta Peter Englund.Föreningen har skrivit ett ramavtal med Secor och rekommenderar att medlemmarna använder avtalet vid byte av dörr då Secor garanterar att installationen av säkerhetsdörrarna sker enligt tillverkarens anvisningar, följer Boverkets byggregler och att vi erhåller 5 års garanti på utfört arbetet. Dessutom säkerställer vi ett enhetligt utseende i trapphusen.

Blankett för beställning finns under blanketter.

Ramavtal/Priser