Arbetsgrupper

I syfte att använda de boendes kompetenser och låta fler bidra med idéer på lösningar för BRF Flygaren1 har vi inrättat några arbetsgrupper som hjälper styrelsen att bereda beslutsunderlag utan att medlemmarna behöver ta styrelseansvar.

Alla medlemmar är välkomna att delta i detta arbete och bidra med sin kompetens och sitt intresse. Kontakta sammankallande i den grupp där du vill delta. Om ni tycker att det behövs någon ytterligare grupp för att hjälpa styrelsen bereda frågor för medlemmarnas intresse, kontakta styrelsen!

Här nedan ser du vilka grupper vi har just nu och vilka som ingår.

Grannsamverkan

Trädgårdsgruppen

Malin Lundström – malin.lundstrom@gmail.com

Marie-Louise Giese – marie-louise@telia.com

Balkonggruppen (inglasning)

Bitte Eklund – bitte@flygaren1.se