Arbetsgrupper

I syfte att använda de boendes kompetenser och låta fler bidra med idéer på lösningar för BRF Flygaren1 har vi tidigare inrättat några arbetsgrupper som hjälper styrelsen att bereda beslutsunderlag utan att medlemmarna behöver ta styrelseansvar.

Alla medlemmar är välkomna att delta i detta arbete och bidra med sin kompetens och sitt intresse. Kontakta sammankallande i den grupp där du vill delta. Om ni tycker att det behövs någon ytterligare grupp för att hjälpa styrelsen bereda frågor för medlemmarnas intresse, kontakta styrelsen!

För närvarande har vi inga aktiva arbetsgrupper. Kontakta styrelsen om ni vill starta en grupp.

Grannsamverkan

Trädgårdsgruppen