Sjösidan

SJÖSIDAN

’Nya Sjösidan’

Den vision som finns för vår fina baksida, ’Sjösidan’, är under framtagning, men just idag finns en vision som ser ut som på bilderna nedanför.
Allt går i linje med projektet Nya Flygaren man kan komma att behöva nya beslut framöver för att kunna genomföras i sin helhet.

Visionen är en trevlig plats där vi visar upp våra hus istället för att dölja dem bakom höga träd, där alla kan visats och där det t.o.m. kan finnas lite vardags lyx för oss som booende i Flygaren, såsom en bastustuga bara för oss medlemmar med en fantastisk vy över Sjösidan.

Sjösidan dagtid ostlig vy

Sjösidan nattetid ostlig vy

Sjösidan dagtid nordlig vy

Sjösidan nattetid nordlig vy

Inspirationsbild till bastustuga