Tidsplan Nya Flygaren

Det är många delar som skall koordineras inom Nya Flygaren och det är tyvärr inte ‘bara’ att göra det man vill mest först. För att få all planering med entreprenörer m.m. att fungera måste allt göras i en viss ordning och i vissa steg.
(Enstaka delprojekt och mindre andra justeringar kan gå att göra utanför planen tack vare flexibla entreprenörer)
En projektplan börjar i alla fall ta form och en preliminär tidsplan ser ut enl. nedan:

2019 (Andra halvan)

 • Trapphusrenovering
 • Markarbeten
 • Låghus etapp 1, 43A – 47D : fasadrenovering
 • Höghusen etapp 1, 3-9 : balkonger och fasadmålning

2020

 • Låghus etapp 2, 37A – 41D : fasadrenovering
 • Höghusen etapp 2, 11-15 : balkonger och fasadmålning
 • Låghusen gårdsplanering etapp 1, 43A – 47D
 • Höghusen 3 – 9, gårdsomdaning
 • Parkering etapp 1, rivning garage/nya carportar norra delen 37A – 47D
 • Låghusen etapp 3, 31A – 35D fasadrenovering
 • Höghusen etapp 3, 17 – 21 balkonger och fasadmålning
 • Låghusen gårdsplanering etapp 2, 37A – 41D
 • Höghusen 11 – 15, gårdsomdaning
 • Iordningställande gemensam gårdslösning, orangeri, grillplats
 • Låghus etapp 4, 27A – 29D : fasadrenovering
 • Höghusen etapp 4, 23 – 25 : balkonger och fasadmålning
 • Låghusen gårdsplanering etapp 3, 31A – 35D
 • Höghusen 17 – 21, gårdsplanering
 • Ny lekplats södra delen

2021

 • Parkering etapp 2, rivning garage, nya carportar södra delen
 • iordningställande släntzon närmast höghus mot parkområde
 • Utrymme för ändringar som tillkommit under projektet