Tidsplan Nya Flygaren

Information om Projekt Nya Flygaren  

I samband med årsskiftet 2019/2020 anlitades företaget JIBEN AB för att bistå föreningen med planering och genomförande av projekt Nya Flygaren. Året som gått har i stora drag handlat om planering, budgetering och förberedelser för att kunna starta genomförandet av upprustningen av vårt fina område.  

Viktiga händelser under året har varit att uppdatera vår underhållsplan som ligger till grund för vår ekonomi där bland annat besiktningar och kontroller genomförts, framtagning av bygglovshandlingar, framtagning av budget för projektet och synkning av detta med övriga kostnader i underhållsplan där även en viktig kostnad för underhåll av våra hyreslägenheter finns medtagen, framtagning av projektplan mm.  

Allt vi kommer att genomföra under de kommande åren innefattas nu i vår underhållsplan och det ska bli skönt att äntligen komma igång med genomförandet.  

Vår ekonomi ser riktigt bra ut där jag nedan kort kommer redogöra för nuvarande läge.  

Styrelsen/projektet har tagit fram en plan för genomförandet enligt följande:  

2021  

 • Låghus inkl ny fasad kortsidor, målning av betongytor fasad, uteplatser, tak och fogar – 24 milj  

2022  

 • Höghus port 3-9, tak, fogar, uteplatser och målning av betongytor fasad – 7,2 milj  

2023  

 • Höghus port 11-15 och 17-21, tak, fogar, uteplatser och målning av betongytor fasad – 10,8 milj  

2024  

 • Höghus port 23 och 25, tak, fogar, uteplatser och målning av betongytor fasad – 3,8 milj  

2025  

 • Trapphus – 9,3 milj  

2026  

 • Entréportar – 1,6 milj  
 • Balkonger – 5,2 milj  

2027  

 • Carports – 6,9 milj  
 • Grovsopor – 0,9 milj  

2028  

 • Nya uteplatser – 3 milj  
 • Landskap innergård – 3,5 milj  

Föreningens budget sträcker sig 5 år fram i tiden och uppdateras årligen där det med ovan nämnda kostnader innebär att föreningen behöver ta ytterligare lån enligt följande:  

2022 – 7 milj  

2023 – 10 milj  

2024 – 4 milj  

2025 – 12 milj  

Detta får till följd att avgifterna behöver höjas enligt följande:  

2023 – 2 %  

2024 – 2 %   

2025 – 2 %  

Till detta skall tilläggas att för varje hyreslägenhet som tillfaller föreningen då hyresgäster flyttar från oss, säljer vi och kommer med detta reducera lån och avgiftshöjningarna beskrivna ovan. Projektet undersöker också möjligheten att avyttra mark och/eller möjligheten att bygga bostäder på våra vindar i höghusen och skulle vi se en väg framåt kring detta så kommer vi informera alla om våra möjligheter samt kalla till en extrastämma. Detta är en lång och krävande process men som skulle kunna inbringa stora summor till föreningen, därav undersöker vi detta.  

Summering  

Vi väntar fortfarande på bygglovet där kommunen tagit god tid på sig men förhoppningsvis är detta på plats under januari 2021 där vi i slutet på november har skickat in kompletteringar enligt kommunens önskemål. Projektet planerar för byggstart i februari och kommer inom kort komma ut med mer information kring hur detta skall gå till.  

Vi kan redan nu informera om att vi kommer starta genomförandet med låghusen i början på området och arbeta oss inåt, där 2 huskroppar kommer genomföras i taget. Här är det viktigt som förberedelse att alla rensar sina uteplatser om ni har saker ståendes där idag. Uteplatserna behöver vara tomma när arbetet går igång.  

En efterlängtad resa är på gång att ta sin början där visionen är att skapa ett fantastiskt fint område för oss alla.