Sophantering

NY SOPHANTERING

Den 16:e januari beställdes en ny lösning för sophantering, som ersätter den nuvarande illa fungerande.

Etableringen av denna nya lösning har tagit längre tid än planerat, då det visade sig vara berg under 3 av de 4 placeringarna. SPrängningsarbetet krävde först en besiktning av samtliga berörda lägenheter, sedan omplanering av entreprenörerna m.m. Allt detta har dessutom skett under en period då många har semester m.m.
Nu är samtliga kasuner utplacerade och när det sista markarbetet är klart kan de tas I bruk.

Sopstationerna som grävs ned i marken, kommer att placeras ut på 4 platser i området, på varje station finns ett nedkast för matavfall och en för hushållssopor.
Lösningen går ut på att sophämtningen sker genom att hela behållaren under jord lyfts upp och töms i en sopbil.

  • Bytet av sophantering kommer att ta bort problemet med råttor
  • Det kommer underlätta för alla att göra rätt
  • Lukt m.m. som idag stör kommer att försvinna
  • Lösningen ger ett minimalt underhållsbehov från föreningen

Vi ser fram emot att se lösningen på plats och ett stort problem i vårt område försvinna!