Rekreationsplatser

REKREATIONSPLATSER

Det finns ett stort behov av platser att tillbringa sin tid ute, här kommer en stor uppryckning att göras. De befintliga lekplatserna och ’fotbollsplanerna’ tas bort helt för att ge plats till ny grönska och nya platser för aktivitet och ro.

Lekplats för de små

För de minsta boende i vårt område kommer en helt ny lekplats sättas upp, det kommer att bli en ordentlig lekplats i ena änden av området, där föräldrar och barn kan mötas och umgås. Det kommer finnas saker att leka med för alla små i olika åldrar upp till skolåldern, det kommer finnas plats att sitta på för föräldrar och andra vuxna att träffas och vara med sina barn.

Inspirationsbild till en tänkbar lösning

Multisportarena

För de lite större barnen (8-13), ungdomarna, kommer en ordentlig multisportarena att finnas. Här kan allehanda sporter utföras i en ordentlig arena. På vintern kan samma arena spolas för att få en is att åka skridskor på. Här kan spelas fotboll, basket, handboll, innebandy, ishockey och mycket annat.

Inspirationsbild till en tänkbar lösning

Växthus

En plats för ro och vila, i en del av området kommer det att byggas ett modernt växthus som erbjuder en ’orangeri’ känsla. I växthuset kan man sitta och läsa, samtala och känna hur det gröna skänker ro och energi. Det kommer inte kunna erbjuda en plats för odling åt de boende, växtligheten kommer att skötas om av en leverantör och vara fin året om.

Inspirationsbild till en tänkbar lösning

Grillplats

En ordentligt tilltagen grillplats planeras att finnas i området. Det blir en plats där man kan njuta på sommarsäsongen med goda vänner och god mat.

Inspirationsbild till en tänkbar lösning