Renovering av trapphus

RENOVERING AV TRAPPHUSEN

  • Detta delprojekt är en del av underhållsplanen och även en del av det större projektet ’Nya Flygaren’

Visualiseringsbild av ett av trapphusens bottenvåningar i Nya Flygaren

Inspirationsbild till en tidigare tänkbar lösning