Låghusen

LÅGHUSEN

Låghusen kommer att få genomgå den kanske största förändringen. Fasaden och taken kommer att bytas ut, Samtliga träpartier kommer att tas bort och ersättas. De utanpåliggande trapporna byts ut mot nya trappor.

  • Befintlig träfasad är rutten, dålig och tas bort helt, blandningen av trä och betong ger en hög underhållskostnad och är arkitektoniskt dåligt
  • Ny fasad och trapp-partier blir i princip underhållsfria de närmsta 20-25 åren
  • Uppryckning av låghusen ger hela området ett nytt ansikte, besökare möts av nya vackra och inbjudande byggnader
  • Detta delprojekt är en del av underhållsplanen

En tidig Illustrationsbild av den tänkta nya fasaden och växtligheten.
Dock kommer fasaden inte bli i detta plåtutförande.