Sophantering

Grovsopor

Man öppnar grovsoprummen med en Iloqnyckel alla dagar mellan 07.00 och 22.00.
Ni som inte har nyckel kommer att kunna hämta ut en i föreningslokalen utan avgift. Vill man ha en extra nyckel eller om man har tappat bort sin nyckel kommer en ny kosta 300 kr. Kontakta FSS för uthämtning av nyckel (08 657 90 90), eller skicka ett mail till styrelsen@flygaren1.se för att boka tid för uthämtning. 

Inga sopor får ställas utanför.
Överfyll ej containrarna.
Matavfallspåsar finns att hämta i soprummen för elskrot och tidningar dit du kommer in med nyckeltagg.

Nya sopstationerna 

Det finns två behållare på varje station, en för matavfall och en för hushållssopor. I behållaren för matavfall får det absolut inte kastas någon plast utan bara matavfall i bruna kompostpåsar av papper. 
Påsar finns att hämta i utrymmen för elskrot/tidningar. 

No plastic in the container named matavall 

Alla passager kommer att loggas och anmodan skickas vid missbruk.