Frågor & Svar

Det blir såklart en hel del frågor som poppar upp då det är en stor förändring. Istället för att vi tar det med alla ca 500 boande en och en, så lägger vi upp frågorna här med svar, så kan alla enkelt gå in och få fler svar direkt här snabbt och effektivt.
(Skicka in dina frågor kring projektet till Styrelsen@flygaren1.se så svarar vi här)

Alla svar kommer inte passa alla, men vi försöker att genomföra ett projekt som gynnar så många det bara är möjligt, hela projektet Nya FLygaren är till för de boende.

F: Hur kommer uteplatserna bli när staketen tas bort?
S: Staketen kommer att ersättas med häcker, i de flesta fall med en sort som heter Avenbok. Det är en häckväxt som blir tät på sommaren och som även har kvar sina blad (torra) på vintern. Höjden på häckarna kommer att anpassas så att insynsskyddet blir bra samtidigt som det ger ljusinsläpp.
Det kommer tyvärr inte finnas utrymme för några undantag heller, vi gör området vackert och praktiskt, då blir det lika för alla.

F: Kommer de nuvarande nedgångna lekplaserna rustas upp?
S: Nej, de nuverande lekplaserna som finns genom hela området, kommer att ersättas med en ordentlig rejäl lekplats för alla i de yngre åldrarna. För de lite äldre 8-13 kommer en multisportarena finnas där man kan spela basket, fotboll, landbandy, handboll, t.o.m. skridskoåkning p vintern om den spolas för att ge is.

F: Kommer min hyra/avgift höjas?
S: Nej, vi har som mål och det verkar kunna gå att genomföra hela projektet utan att vi höjer avgiften p.g.a. projketet. Det finns ingen garanti, men det ser ut att gå just nu.
(Den normala höjningen år för år påverkas inte av projektet)

F: Kan ni renovera min port och min uteplats först?
S: Ordningen i vilken allting genomförs styrs av en noggrann koordinering av resurser och kan inte påverkas av varken de boende eller styrelsens medlemmar.

F: Kan vi få en annan färg i vår port? Vi tycker det föreslagna verkar tråkigt.
S. Nej. Arkitekten styr över alla färgval och designen i stort med järnhand. Inga undantag. Vi gör ett område som ska passa så många som möjligt, även de som kanske flyttar in senare.

F: Vi har lagt ner pengar på att rusta upp vårt staket runt uteplatsen, kan vi få ersättning för det?
S: Nej, har man fått ersättning enligt tidigare ordning för sin renovering så är det passerat nu, man får ingen ersättning, men i gengäld behöver man inte betala för den nya uteplatsen.

F: Kan vi som en del av Nya Flygaren bygga en bastu som kan bokas av alla i området? Kanske även ett gym för oss i området?
S: Bra idé! Vi tar till oss önskemålet och ser vad vi kan göra.

F: Kommer parkeringsplatserna att breddas i samband med Nya Flygaren?
S: Vi kommer att se över samtliga parkeringsplatser, i och med att vi tar bort alla befintliga garage och soprum m.m. så frigörs yta som kan rymma både fler och större parkeringsplatser. Så, i kan nog svara Ja på den frågan.

F: I och med ”Nya flygaren” kommer ni att göra någonting åt de dyra värmepumparna som finns i låghusen?
S: Nej, det finns inga planer på att ta tag i det inom projektet Nya Flygaren och det kommer det inte heller att göra. Däremot, har vi med det på den stora to-do listan, sen när i tiden det sker får tiden utvisa. Därmed heller inte sagt att det måste hamna efter Nya Flygaren, det bör inte ha någon inbördes relation.