Fasad höghus

FASAD HÖGHUS

De gjutna betongdelarna av fasaden kommer att målas och få ett nytt utseende. Grunden lagas, ev. småskador repareras, rengöring av tegelpartier. Balkongerna kommer att ses över, befintliga räcken eventuellt bytas ut mot luftigare som ger ett öppnare intryck.
(Att göra något större med höghusen är inte ekonomiskt försvarbart då det är stora ytor och ett byta av hela fasaden skulle utgöra en för stor kostnad)

  • Ger en väsentlig uppryckning av husens utseende i stort, även på håll
  • Ökar välbefinnandet för alla
  • Minskar underhållsbehovet