Entréportar

ENTRÉPORTAR

Befintligt betongtak tas bort och ersätts med ett vackert glastak med belysning. Cykelställen flyttas, allt som gör entrén mörk tas bort för att ge en trygg ingång till höghusen. Dörrpartierna byts ut eller målas.
Betongmuren målas vit och lyses upp.

  • Ger en luftig välkomnande, trygg entré
  • Lättskött med lågt underhåll
  • Ger hela byggnaderna en ansiktslyftning

Visualiseringsbild av post i Nya Flygaren

Port från ett av styrelsens inspirations-studiebesök i Sollentuna