Ekonomi

Målsättningen och förhoppningen med projektet Nya Flygaren är att föreningen ska bekosta hela projektet UTAN HÖJDA AVGIFTER eller hyror för de boende.

Projektet Nya Flygaren består av många olika delar, en majoritet av dessa är delar av den fastslagna underhållsplanen vilket innebär att det är planerade utgifter. Det är större underhålls- eller renoveringsarbeten som inte gjorts  enligt planen eller sådana arbeten som ligger med i planen för 2019 eller 2020.

De delar som ligger inom underhållsplanen finns redan beslut på och där behöver inga nya beslut tas och det nmesta finns redan budgeterat för, men för de delar som nu tillkommer, kommer det att behövas ett stöd ifrån medlemmarna i form av ett stämmobeslut.
Om vi genomför detta projekt enligt plan, så kommer hela kostnaden att vara avbetald inom 1,5-2 år, enbart på lägenhetsförsäljningar och värdehöjningar av dessa. Hela kostnaden kommer heller inte komma dag ett, utan det kommer att vara utspritt över tid, så vi kommer troligen att hinna få intäckter att täcka det mesta så att vi t.o.m. kan undvika helt eller i stort att låna.

Fördelar för oss boende

Nya Flygaren innehåller ju egentligen bara fördelar för oss alla, men vissa kommer ändå att se att saker görs som de kanske inte riktigt varit beredda på eller att det kanske t.o.m. är helt emot vad de själva hade önskat. Vi är alla olika och har olika prioriteringar.

Vi kan dock välja att se några av de stora fördelarna projektet kommer att ge oss alla:

 • Värdehöjning för medlemmarna

  En värdehöjning generellt på alla lägenheter, lågt räknat mellan 5-10.000 kronor per kvadratmeter .  Det skulle exempelvid på en bostadsrätt om 60 kvm göra en skillnad på mellan 3-600.000 kronor vid en försäljning eller när ett lån skall tas.
  Värdehöjning för föreningen

  En värdeökning av föreningens lägenhetsinnehav, de nuvarande hyresrätterna föreningen äger skulle öka med mostvarande ovan. Grovt räknat skulle det ge ett extra värde för föreningen på mellan 20 och 40 miljoner, som faller ut vid varje försäljning av en bostadsrätt från föreningen.

 • Sänkta kostnader

  De nya materialval och sätt att designa området har ett fokus på att förenkla underhållet, vi räknar med att underhållskostnadern kommer att sjunka markant, alternativt hålla samma kostnad men öka drastiskt i kvalitet.

 • Intäkter

  Om solpaneler införs (På carports / höghustaken) kommer den genererade elen att ge föreningen ett tillskott i ekonomin. Bättre möjlighet att ha elbil, fler laddplatser, o.s.v.

 • Stolthet och trygghet

  Utöver de ekonomiska fördelarna, kommer vi såklart att få ett vackert omskött område, trygghet, ett ställe alla vill bo på vi kan vara stolta över, o.s.v.