Den gröna utemiljön

DEN GRÖNA UTEMILJÖN

Hela den gröna utemiljön kommer att ses över och i stort bytas ut.
Det kommer att bli underhållsfria, året runt gröna, marktäckande växter, som ger ett mycket trevligare och välvårdat intryck. Det blir nya buskar, mindre/inga gräsmattor, mindre asfaltsytor mellan husen, allt med en plan för ett året-runt fint och lättskött område.
Hela området kommer att från början anpassas för att underlätta snöröjning, med uppläggningsplatser m.m.

  • Minskade underhållskostnader
  • Ett vackert och fint område året runt
  • Öppet och ljust
  • En ombonad känsla med rätt växtlighet på rätt plats
  • Hela området blir en grön plats att vara på
  • Även baksidan av höghusen och vägen ner mot stranden kommer att få en förbättring