Carports

CARPORTS

Garage, soprum, cykelförråd m.m. byts ut mot nya luftiga carports med sedumtak (Grön växtlighet).
Carports kommer även att sättas upp på vissa av de andra parkeringsplatserna i området, mot skogen t.ex.

  • Öppnar upp hela området, första intrycket blir ett grönt, luftigt inbjudande område
  • Fler parkeringsplatser
  • Underhåll av garagens fasad, tak, dörrar, m.m. elimineras helt
  • Tryggare parkering med bättre insyn från alla håll
  • Upplyst med LED för trygghet och bekvämlighet
  • Detta delprojekt är en del av underhållsplanen
  • Solceller på carports utreds

Inspirationsbild till en tänkbar lösning

 

Sedumtak