Brev kring avverkningen

Till alla medlemmar i Flygaren1, från alla oss i styrelsen för Flygaren1.

Det här är riktat till alla er som är villiga att lyssna, vilket vi hoppas att ni alla är.

Vi börjar med detta, till alla er som är upprörda och tycker att det inte blivit som ni trodde, vi är såklart jätteledsna för att ni känner så. Vi vill att alla ska vara nöjda och glada kring det som sker.
Resultatet som det ser ut idag var inte heller vår bild när avverkningen inleddes, verkligen inte, vi ville ta fram utsikten, vilket var vad vi lovade och fått mandat att göra, sen har det funnits vissa praktiska aspekter som lett till att det nu ser ut just så som det gör. Det går inte att backa på det, det vi däremot kan göra, är att se framåt. Vi kommer att göra allt fint, det kommer att bli bra!

Om vi börjar med att lyfta fram allt bra, så återkommer vi till våra argument till varför det gjorts som det gjorts längre ned.
Några saker som möjliggjorts, i punktform:
-Det finns nu mer ytor för att skapa nya projekt, umgängesytor. Plan mark en bit ifrån de boende
-Öppnat upp mot kringliggande områden, tidigare har Flygaren legat osynligt bakom träd o buskage
-Det blir en fantastisk fin utsikt! Går inte att prata bort…en del får den, en del inte, när marken blivit fin igen har alla en bättre utsikt
-Vi får ett attraktivare bostadsområde med havsutsikt, det är också ett faktum
-Havsutsikten höjer värdet på området och lägenheterna, samma sak, en del tycker det är extremt viktigt, en del inte alls
-Det finns en lång lista på önskemål listade, som nu kanske kan förläggas till den nya ’framsidan’?
-Anlägga stigar/vägar runt och i området, tänk en ’led’ längst ned och en längre upp, för promenader och ut o gå med hunden
-Hundrastgård, inhägnat, med viss service för hundpåsar. Kanske en i varje ände? Kan kanske hjälpa mot vissa problem vi har idag?
-Utegym, här har vi fått önskemål, nu har vi en plats. Vem vill ta på sig projektledarmössan och hjälpa till att förverkliga?
-Lekplats, det finns några stora stenar, klätterställningar? Det kan gå att göra något med sand runt, grus, rep, trossar, liknande, går att utreda mer exakt hur
-Lusthus, ett eller två, som man kan boka för att ha kräftskiva, fira midsommar, andra högtider i?
-Grillplats, en litet större för oss i området, som kanske går att elda med ved i när det inte är torrt
-Odlingsytor, vi hittar en lämplig väg, som kan ge små blommande oaser på baksidan
-Gör området tillgängligt, om vi gör rätt kan vi se till så att man kan vara i området, exakt hur får vi hjälpas åt med.
-Kommer troligen minska benägenheten att slänga sopor där, det kommer synas och märkas.
-Vi har en ide om att belysa kvarvarande ekar, som kan bli en vacker detalj både för oss och för övriga Hägernäs besökare.
-Kanske vi kan få tillstånd av kommunen att ha en egen flytbrygga nere i vattnet? För oss i föreningen.
-Vi gör slänten fin med tiden och planterar nya fina träd av en sort som inte växer sig lika höga. Uteplatserna får nya fina häckar.

Med lite fantasi och tålamod hos oss alla, kan det bli så fantastiskt bra! Just nu är det inte det i alla lägen, men det kan bli det. Till att börja med, låt solen och regnet göra sitt, snart är det grönt på marken igen.
Vår arkitekt i Nya Flygaren och vår trädgårdsmästare är med och hjälper oss i allt detta.

Så till en förklaring till varför, förutsättningarna för att ta ner träd för att ta fram utsikten var lite speciell, det var många extremt höga träd, som dessutom stod ganska tätt, vilket gjorde att alla mindre träd blivit långa, smala och ’topptunga’ då de sträckt sig efter solen. De höga asparna har vi också fått höra att det var dags att ta ner, oavsett. De var så pass stora och gamla att de snart blivit ett stort problem.
Vi kunde heller inte bara låta några få utsikten, utan det måste vara lika för alla, så det ena har lett till det andra.
Om det hela gjorts med motorsåg hade det sett annorlunda ut, men det var för stort för det, så, i och med att maskiner har använts, ser det just nu illa ut. Det var inget någon räknat med, allra minst vi i styrelsen. Det kommer av att det var mycket som togs ned, att marken varit blöt och att det just gjorts med maskiner.
Så, vi ber om ursäkt för att vi inte förutsåg detta, men det vi nu vill göra, och som vi hoppas att ni alla kan göra, är att se framåt.
Vi kommer att titta på vad som kan göras för att rensa, släta ut och snygga till området. Det ska INTE byggas någon multisport-arena, det ska INTE byggas något åt kommunen, allt detta är grundlösa rykten, det är vår mark, vi bestämmer. Vi gör det som gynnar oss alla, som gör vårt område bättre. Potentialen är enorm.
Försök att se det framför er, blommor, parkbänkar, små stigar, en väg ned till vattnet, om kommunen vill hela vägen ned. Belysta mindre ekar, små planteringar. Kanske en naturlig lekplats med en stor sten och ett utegym mot kanten för träning till den som vill. Grönt, ljust, tillgängligt och välkomnande.

Det fanns många skäl till att avverka träden, sen kan man argumentera kring det exakta sättet eller vilka träd eller var och hur, en del ville ha bort alla träd, en del säkert inga, en del lagom, det blev som det är nu, så fungerar en demokrati. Några valde åt de många. Vi hade fler parametrar att ta hänsyn till än bara vårt eget bästa och vår egen vilja.
– Skogen hade helt enkelt vuxit sig så hög att det var dags…
– Området som många lite verkar förhärliga nu, som en underbar bit vacker natur, var en fördold soptipp, vi som gått runt i området har kunnat plocka ändlösa mängder skräp. Det var med motvilja man gick ner där, barn gjorde bäst i att inte vara där alls.
– Det fanns en stig längst ned, den ville man inte gå utanför.
– Det var mörkt och skumt utan ljusinsläpp. De flesta besökarna var av den mer skumma karaktären och det låg ölburkar, vinboxar och flaskor utspridda, nya och gamla.
– Man kunde knappt ta sig igenom utan att göra sig illa, då det var sly, ris, grenar och buskage överallt.
– De flesta träden var av s.k. ’ogräskaraktär’. De är mer eller mindre sly som fått växa upp, som sedan gjort att fina björkar m.m. blivit smala, tunna och fula utan att kunna stå emot vind på egen hand.
– De mindre, finare ekarna står kvar, även den stora eken nere vid fotbollsplanen.
– De höga träden släppte löv och annat på hustaken vilket har stoppat upp i avrinningen.
– Uteplatserna på baksidan såg sällan solen vilket lett till att de var fuktiga och moss/mögelkbeväxta, nu når solen även de på bottenplan och nu kan
de förhoppningsvis börja ta sitt morgonkaffe ute i solen.
– Alla på baksidan, inte bara bottenvåningarna, har haft dåligt ljusinsläpp, det har tidvis varit lite ’dystert’ på baksidan vilket vi nu hoppas det blir ändring på.
– Flygkårsvägen en gång i tiden hade fri sikt hela vägen ner till havet och det var dags att återställa det, ’75% av lägenheterna har fri utsikt enligt det vinnande markanvisningstävlingsbidraget’


Som avslutning, nu ser vi framåt, vi hjälps åt och vi gör vad vi kan för att skapa en fantastisk plats att vara och bo på!


Med vänliga hälsningar

Alla vi i styrelsen för Flygaren1, som bara vill göra gott