Balkonger

BALKONGER

Balkongerna som de ser ut idag är av ett snitt som var populärt i byggnader på 80-talet. Det slående är att de stänger in och avskärmar.
Det är större yta som stängs ute än vad som släpps in, det kommer vi nu ändra på.

Exakt hur förändringen kommer att bli är inte spikat ännu. Det är en hel del saker som det måste tas hänsyn till, bl.a. de som gjort inglasningar av sina balkonger. Där måste vi säkerställa att det inte blir en ny lösning som inte kan implementeras med det existerande.

Nya balkongräcken kommer dock at bli ett riktigt lyft för hela området, både utifrån och inifrån balkongerna. Vi kommer att få ett helt nytt ljus, vi kommer att få bättre utsikt och höghusens hela ’image’ kommer att bli en välkomnande öppenhet.

Visualiseringsbild av balkonger i Nya Flygaren