Sophantering

NY SOPHANTERING

Den 16:e januari beställdes en ny lösning för sophantering, som ersätter den nuvarande illa fungerande.

Sopstationerna som grävs ned i marken, kommer att placeras ut på 4 platser i området, på varje station finns ett nedkast för matavfall och en för hushållssopor.
Lösningen går ut på att sophämtningen sker genom att hela behållaren under jord lyfts upp och töms i en sopbil.

  • Bytet av sophantering kommer att ta bort problemet med råttor
  • Det kommer underlätta för alla att göra rätt
  • Lukt m.m. som idag stör kommer att försvinna
  • Lösningen ger ett minimalt underhållsbehov från föreningen

Mer detaljer om byggstart, ledtider, exakta placeringar m.m. kommer snart. Men under våren/sommaren 2019 kommer det att påbörjas och genomföras.
Vi ser fram emot att se lösningen på plats och ett stort problem i vårt område försvinna!