Nyheter

Juni 2019

FÖRENINGSSTÄMMA

Onsdagen den 12 Juni är samtliga medlemmar inbjudna till ordinarie föreningsstämma. Kallelser har delats ut i allas brevlådor. På stämman kommer det röstas om valberedningens förslag till ny styrelse, nytt arvode till valberedningen samt styrelsens förslag till valberedning, allt för året 2019/2020. Hoppas att så manga som möjligt kan närvara och göra sin röst hörd. Kan du inte närvara, skall du använda en fullmakt och låta ett ombud rösta I ditt ställe. Fullmakt finns på Blanketter

Maj 2019

NYA NEDGRÄVDA SOPSTATIONER

Arbetet med att gräva ner och införa moderna nya sopstationer pågår, då det var berg vid 3 av 4 placeringar har det pausats medan besiktningar m.m. av berörda byggnader genomförs.
Snart är arbetet på gang igen och därefter kommer resterande kassuner att placeras ut I groparna och därefter tas i bruk.

TRÄDFÄLLNING

Skogen är ny gallrad och vi har nu fått en helt ny luftigare, ljusare mark ned mot vattnet och Hägernäs starand.Utsikten har öppnats upp som utlovat och större delen av alla lägenheter har nu en mycket bättre utsikt nedåt och ut mot vattnet.
Träd har även tagits ner på den norra sidan, rensats har gjorts längs med uppfarten och allt ris o sly som tidigare tagits ner har och kommer att forslas bort.

April 2019

EXTRASTÄMMA OM NYA FLYGAREN

Rekorddeltagande på den extra stämman med 77 röster.
STämman röstade för genomförande av projektet Nya Flygaren med övertygande
67 JA
10 Nej.

Mars 2019

GALLRING AV SKOGSPARTIERNA

Fr.o.m. veckan som börjar med 4:e mars, kommer våra skogspartier att få en välbehövlig upprensning. Då startar sly-rensning i hela området runt Flygaren1 på all vår mark. Även buskpartier runt trapporna ned mot vattensidan får en totalrensning (Här kommer nyetablering av växtlighet sen ske).
Arbetet med det kommer att pågå i upp till 2 veckor.

Samma vecka eller veckan efter det, kommer träden att gallras, vi kommer att få en helt ny utsikt mot havssidan, och i de övriga områdena kommer det att gallras ur ett ’trädhälso’ hänseende men även bli luftigare och mer tillgängligt.
Runt parkeringarna kommer farliga träd tas bort, skadade tas bort, o.s.v.

Till vår hjälp här har vi Crafttech som tar hand om sly, burkar och planering, samt Klätterapan som tar hand om de större träden och bortforsling.
(Klätterapan var med initial men arbetet utfördes till slut av en annan entreprenör)

December 2018

STYRELSENS ARVODE

I december 2018 togs inom styrelsen ett majoritetsbeslut om att väsentligt minska arvodena för styrelsen till en ny nivå som ligger mer i linje med andra föreningars arvoden.

Fr.o.m. stämman i Augusti 2018 gäller följande:

  • Ordförande och sekreterare: 10.000 kr / år
  • Ledamöter: 8.000 kr / år
  • Per möte: 500 kr
  • Valberedning: Ej beslutat

Förslag finns även att ha möjligheten att betala en viss ersättning till de boende som aktivt deltar i projekt.

Totala arvodet blir uppskattningsvis inklusive alla möten m.m. runt 150.000 kr per år.
Det är nästan en halvering av tidigare styrelsers arvodesuttag.

Juni 2018

HISSARNA UTBYTTA

I Juni blev så äntligen den sista hissen bytt, det har tagit ett tag men det var värt att vänta på. Snygga, eleganta och funktionella hissar på plats.